Basisschool Op de Top
Schooladviescommissie

Ouderinspraak is o.a. geregeld via een Schooladviescommissie (SAC), waarin de volgende personen zitting hebben:
 
Ouders
* Mevr. A. Drittij

De directeur evalueert met de leden van SAC de algemene zaken op school en licht hen schriftelijk in over de beleidsvoornemens van de school.