Corona nieuws

Update 4-9-2020
Hier vindt u de huidige stand van zaken betreffende de Corona maatregelen. De richtlijnen van de PO-raad en schoolbestuur Innovo zijn daarbij leidend.

Organisatie
De kinderen komen volledig naar school. Bij groepsactiviteiten en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid. Het schoolreisje wordt hierdoor geannuleerd. Kinderen gaan wel weer instructies volgen in andere groepen, zodat zij het aanbod op niveau kunnen volgen. Daarnaast worden de gymlessen weer opgestart. Oudergesprekken kunnen bij hoge urgentie en wederzijds goedkeuren plaatsvinden in het schoolgebouw. Dit is altijd op afspraak en na goedkeuring van directie. Digitaal- en telefonisch contact blijft het uitgangspunt. Tot slot blijven wij op school aandacht besteden aan de hygiëne.
 
Gezondheid
Leerlingen en medewerkers met Corona gerelateerde symptomen blijven thuis (kleuters mogen met verkoudheidsklachten naar school). De richtlijnen van het RIVM worden daarbij opgevolgd. Dit geldt ook voor de richtlijnen rondom quarantaine n.a.v. vakanties. Als een test wordt afgenomen en hij mocht een positieve uitslag hebben, dan verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij jordi.jaeqx@innovo.nl. Als wij twijfels hebben over de gezondheid van een leerling, dan nemen wij contact op met ouders. Lichte medische handelingen worden door medewerkers uitgevoerd (denk aan het plakken van een pleister). Grote medische handelingen en het verschonen van broeken bij ongelukjes wordt niet gedaan. Indien dit bij uw kind noodzakelijk is, dan nemen wij contact met u op en verzoeken wij u om uw kind te komen halen. Tot slot vindt er geen luizencontrole plaats. Wij verzoeken u om thuis met regelmaat uw kind(eren) te controleren.
 
Ouders/verzorgers
Leerlingen worden (indien nodig) gebracht en gehaald door één volwassene. Ouders zijn (helaas) niet welkom in het schoolgebouw en op het schoolplein. Het is voor ouders ook niet mogelijk om mee te lopen richting de schoolpoort, omdat wij te maken hebben met smalle toegangspaden en dan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen niet kunnen realiseren. Wij verzoeken u dan ook om afscheid te nemen aan de rand van de straat.
Wij maken daarbij een uitzondering voor ouders, waarvan het kind voor de eerste keer naar school komt. Eén van de ouders wordt in de gelegenheid gesteld om de eerste vijf schooldagen om 8.45 uur hun kind naar binnen te brengen. Na deze vijf dagen nemen deze leerlingen ook buiten afscheid. Als het kind eerder al alleen naar binnen kan lopen, dan verzoeken wij om dit eerder toe te passen.
 
Het naar school komen
Vanaf 08.15 uur worden de deuren geopend en start de inloop. De inloop duurt tot 08.30 uur. Er staat altijd een medewerker langs de straat om de kinderen te ontvangen. Onze school heeft twee schoolpoorten. Deze worden als volgt ingezet:
Poort bij Pastorijweg: enkel toegang voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 4;
Poort bij Vijlenberg: enkel toegang voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Wij maken daarbij echter een uitzondering voor broertjes/zusjes, die samen naar school lopen (zonder begeleiding van een ouder). Zij mogen samen dezelfde poort gebruiken (ook al zitten zij in een andere bouw) en kunnen via de speelplaats naar hun reguliere ingang.

Het naar huis gaan
De groepen 1 tot en met 4 verlaten het gebouw aan de Pastorijweg. De leerkrachten lopen met de kinderen naar de Pastorijweg. Ouders van deze leerlingen verzamelen op de parkeerplaats. De groepen 5 tot en met 8 verlaten het gebouw aan de Vijlenberg. Wij verzoeken ouders om met hun kind(eren) een herkenbare plek af te spreken op de Vijlenberg. Wij vragen u om rekening te houden met de drukkere verkeerssituatie rondom school. Om de veiligheid te waarborgen willen wij u vragen om met de volgende richtlijnen rekening te houden:
Wilt u zoveel mogelijk met de fiets of te voet komen?
Wilt u voor de kinderen ruimte vrijhouden op de stoep?
Wilt u de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers en het personeel opvolgen?
 
Pauzemomenten
Wij continueren onze aanpak van vóór Corona. Wij gaan alleen werken met gesplitste pauzetijden voor de groepen 1 t/m 3 & 4 t/m 8.

Personeel 
Corona heeft daarnaast ook invloed op onze personele bezetting. Medewerkers moeten thuisblijven als zij klachten hebben of als een gezinslid koorts heeft. Zij kunnen pas weer naar school, als de testuitslag bekend is. Wij hebben al ervaren, dat het maken van een testafspraak en het ontvangen van een uitslag soms wel 4 dagen kan duren.  

Wij kiezen altijd voor de beste oplossing op schoolniveau en op dit moment zijn wij ook nog in staat om de afwezigheid van collega's zelf op te vangen. Vervangers zijn niet beschikbaar. Ik heb echter zorgen over de komende maanden, waarbij vaak verkoudheidsverschijnselen optreden. Als meerdere collega's niet naar school kunnen komen, dan kunnen wij ook niet meer het onderwijs aan alle groepen verzorgen. Groepen zullen dan thuis moeten blijven. Hier zal ik u altijd één dag van tevoren over informeren. Daarom het dringende verzoek om ISY goed in de gaten te houden. Deze maatregel vind ik erg vervelend en ik hoop uiteraard, dat dit niet nodig zal zijn. Echter wil ik u hier wel alvast over informeren. 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, dan horen wij het uiteraard graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team basisschool Op de Top