Corona nieuws

Update 16-4-2020

Beste ouders/verzorgers,

De week loopt weer ten einde en langs deze weg willen wij u graag weer informeren over de laatste stand van zaken. Wij kijken wederom terug op een positieve week van Onderwijs op Afstand. Wij blijven onze werkwijzen tussentijds evalueren en passen kleine accenten aan. Structuur en voorspelbaarheid voor de leerlingen staan daarbij voortdurend centraal.

Daarnaast besteden wij achter de schermen ook nog steeds veel aandacht aan onze schoolontwikkeling. Afgelopen donderdag stond een studiedag over Executieve Functies gepland. Deze studiedag kon niet in de gebruikelijke vorm doorgaan. Het externe begeleidingsbureau heeft echter wel een digitaal hoorcollege verzorgd over dit onderwerp. Dit hoorcollege hebben wij allemaal gevolgd. Wij hebben vervolgens onder begeleiding van deze deskundige bekeken, hoe wij hier in de dagelijkse praktijk aandacht aan kunnen besteden en hebben meteen ook de koppeling naar de huidige situatie van Onderwijs op Afstand gemaakt. Wij kijken terug op een waardevol studiemoment.

Verder hebben wij u eerder geïnformeerd over mogelijk nieuwe informatie vanuit het kabinet. Concrete uitspraken over mogelijke aanpassingen in de maatregelen voor het onderwijs worden op dinsdag 21 april 2020 bekend gemaakt. Naar aanleiding van deze informatie staan op 22 en 23 april 2020 diverse overlegmomenten gepland met bestuur, team en Medezeggenschapsraad. Afhankelijk van de omvang en inhoud van de specifieke maatregelen en bijbehorende acties hoop ik, dat ik jullie uiterlijk op vrijdag 24 april 2020 kan informeren over onze mogelijk nieuwe werkwijzen. Mochten er geen wijzigingen komen in de maatregelen voor het onderwijs, dan continueren wij onze huidige aanpak. Ik wil u dan ook verzoeken om ISY goed te blijven lezen. Alvast bedankt!  

Tot slot start komend weekend de meivakantie. Er worden geen weektaken op ISY geplaatst, omdat in de vakantie ontspanning, plezier en vrijheid centraal moeten staan. Wij begrijpen, dat de vakantie er voor veel gezinnen anders uit zal zien. Daarom verwijzen wij vrijblijvend naar de volgende link met diverse tips: https://www.lessenvanlisa.nl/onewebmedia/Fijne%20meivakantie%20-%20thuistips%20coronatijd.pdf

Namens het team van basisschool Op de Top wensen wij jullie een hele fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Sanne Bisscheroux & Jordi Jaeqx
Directie basisschool Op de Top


Update 9-4-2020

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen week zijn wij gestart met onze nieuwe werkwijzen betreffende Onderwijs op Afstand. Inmiddels hebben wij deze werkwijzen met het team tussentijds geëvalueerd en kijken wij hier met een tevreden gevoel op terug. De opstartprobleempjes zijn verholpen, medewerkers en kinderen worden er vaardiger in en wij krijgen veel positieve reacties van ouders. Dank hiervoor!

Daarnaast zijn wij als team ook al bezig met de voorbereidingen voor na de meivakantie. Op dinsdag 7 april 2020 was er een persconferentie van het kabinet, waarin opnieuw dringend werd verzorgd om de corona-afspraken te blijven opvolgen. Concrete uitspraken over aanpassingen in de maatregelen voor het onderwijs zullen niet eerder bekend worden gemaakt dan op 21 april 2020. Er gaan momenteel diverse speculaties rond in de media. Deze zijn onjuist! Binnen de grenzen van wat mag van de overheid na 28 april 2020, bepalen wij wat kan vanaf 6 mei 2020. Hier zullen wij u over informeren na 21 april 2020.

Om Onderwijs op Afstand te laten slagen is het regelmatige contact belangrijk. Wij verzoeken u dan ook om te reageren op e-mails en telefoonoproepen. Het komt nu nog regelmatig voor, dat wij geen reactie ontvangen. Wij maken ons dan vaak onnodig zorgen en moeten onnodig veel extra tijd investeren. Dit gaat weer ten koste van andere werkzaamheden. Als wij herhaaldelijk geen contact krijgen, dan zijn wij verplicht om leerplicht in te schakelen. Laten wij er samen voor zorgen, dat dit niet nodig is.

Tot slot staat volgende week maandag Tweede Paasdag op het programma en start vanaf 20 april 2020 tot en met 05 mei 2020 de meivakantie. Wij benadrukken met klem…. Tweede Paasdag en meivakantie zijn vrije dagen voor kinderen en medewerkers. Wij verzorgen geen onderwijs en geven de kinderen evenmin voor deze dagen huiswerk of andere schoolopdrachten. De afgelopen periode was een zeer intensieve periode voor kinderen, ouders en medewerkers. Er is veel op ons afgekomen door de maatregelen en de nieuwe werkwijzen. Wij wensen iedereen dan ook even de rust om bij te komen.

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. Wij wensen u voor nu alvast hele fijne paasdagen en mochten er vragen zijn, dan horen wij het uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
Sanne Bisscheroux & Jordi Jaeqx
Directie basisschool Op de Top


Update 1-4-2020

Beste ouders/verzorgers,

Gisteravond hebben wij vanuit het kabinet vernomen, dat wij tot en met de meivakantie gesloten moeten blijven. Dit houdt in, dat de periode van onderwijs op afstand sowieso tot vrijdag 17 april 2020 verlengd wordt. In de bijlage vindt u de centrale brief vanuit schoolbestuur Innovo. Wij vinden dit erg jammer, maar hebben begrip voor dit besluit. Als team hadden wij hier al rekening mee gehouden, waardoor wij al een plan van aanpak hadden opgesteld. Langs deze weg willen wij u hier over informeren. 

Weektaak 
Wij blijven werken met een weektaak. Op deze weektaak staat echter niet meer alleen herhalingsstof. De leerkrachten selecteren ook lessen uit de methodes, die volgens hen op afstand gemaakt kunnen worden. Op de weektaak wordt verwezen naar ondersteunende instructiefilmpjes of stappenplannen. De weektaak zal op vrijdagmiddag op ISY komen te staan. Hier worden ook de nakijkbladen geplaatst. De leerlingen maken het aanbod op niveau (zoals ook in de klas). De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben voor deze lessen hun lesboeken nodig. Het is dus belangrijk, dat iedereen zijn boeken komt ophalen. Ook voor de groepen 1/2 hebben we een nieuw lespakket samengesteld dat afgehaald kan worden. Daarnaast gaan leerkrachten op Junior Einstein (inlogcodes eerder gedeeld) adaptieve taken klaarzetten voor de leerlingen. Hierdoor kan er ook digitaal gericht adaptief gewerkt worden. Heeft uw kind thuis niet de beschikking over een laptop of computer, dan kunt u contact met mij opnemen: jordi.jaeqx@innovo.nl. Ik zoek graag samen met u naar een oplossing! 

Contactmomenten vanaf 6 april 
Onderbouw 
In de onderbouw (groep 1 t/m 4) zullen leerkrachten wekelijks blijven bellen met hun leerlingen. Ze zullen dan bespreken hoe het met hen gaat en bekijken of er nog vragen zijn rondom de lesstof. Indien er, buiten het contactmoment, vragen zijn kunnen leerlingen en ouders uiteraard dagelijks de leerkrachten bereiken per mail. De ouders uit de groepen 1/2 ontvangen morgen nog aanvullende informatie via de e-mail. 

Bovenbouw 
In de bovenbouw wordt de dagelijkse chatsessie vanaf maandag verplaatst naar de middag. Naar aanleiding van de eerste ervaringen maken wij de keuze om het chatmoment van de jaargroepen te splitsen. Hierdoor is het een kleinere groep. De leerlingen kunnen dan in de ochtend werken aan hun weektaak en in de middag vragen stellen over de lesstof. De nieuwe chattijden zijn: 

  • Groep 5: 13.30-14.00 
  • Groep 6: 13.00-13.30 
  • Groep 7: 12.30-13.00 
  • Groep 8: 12.00-12.30 

Ook hier geldt dat, indien er tussendoor vragen zijn, deze altijd gesteld kunnen worden via de mail. De leerkracht bekijkt dan, hoe het beste contact gezocht kan worden (bellen, mailen of videochat).  

Bereikbaarheid medewerkers 
De medewerkers blijven op werkdagen per mail bereikbaar voor vragen over de lesstof. Ik wil dit expliciet benadrukken, omdat sommige leerkrachten een parttime baan hebben. Het is dan ook belangrijk om de vragen op de juiste dag aan de juiste persoon te stellen. Hieronder volgt een overzicht: 

- Groep 1/2: Juf Rilana (ma-di-wo) en meester Paul (wo-do-vr) 

- Groep 3/4: Meester Bert (ma-di-wo-do-vr) 

- Groep 4/5: Juf Maartje (ma-di) en juf Esther (wo-do-vr) 

- Groep 5/6: Juf Esther (ma-di) en juf Manda (wo-do-vr) 

- Groep 7/8: Juf Mieke (ma-di-wo-do-vr) 

Bereikbaarheid managementteam: 

- Juf Sanne (ma-di-vr); 
- Meester Jordi (ma-di-wo-do-vr). 
 

Ophalen thuiswerk vrijdag 3 april 
Het is belangrijk, dat iedereen de benodigde spullen daadwerkelijk komt ophalen. Wij kunnen namelijk niet de inhoud van alle boeken op ISY plaatsen. Daarbij willen wij benadrukken dat u de spullen enkel kunt komen halen, als er geen ziektesymptomen aanwezig zijn (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben). Om de toestroom van ouders te verspreiden hebben wij een schema gemaakt:  

  Ingang onderbouw Ingang bovenbouw
12.00-12.30  Groep 1  Groep 5
12.30-13.00  Groep 2  Groep 6
13.00-13.30  Groep 3  Groep 7
13.30-14.00  Groep 4  Groep 8

Als u de spullen komt halen, dan verzoeken wij u om naar de juiste ingang te gaan. De leerkrachten halen vervolgens de pakketten en leggen deze op de aanwezige tafel op de speelplaats. Als zij vervolgens weer afstand nemen, mag u de pakketten pakken. Wij werken op deze manier om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Alvast bedankt voor uw begrip! 

Voor nu wensen wij jullie allemaal heel veel gezondheid en hopen wij jullie snel weer te zien! 

Met vriendelijke groet, 
Sanne Bisscheroux & Jordi Jaeqx 
Directie basisschool Op de Top Update 27-3-2020

Beste ouders/verzorgers,

De tweede week van schoolsluiting zit er bijna op. Het kabinet zal aanstaande dinsdag, 31 maart 2020, meer duidelijkheid geven over het sluiten of openen van de scholen na 6 april 2020. Langs deze weg willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen.

Extra werk
We hebben vernomen, dat sommige kinderen al toe zijn aan nieuw werkmateriaal (indien jij je werk nog niet af hebt, is dit ook geen enkel probleem). Als je toe bent aan iets nieuws of gewoon iets nieuws wilt uitproberen, dan kun jij je inloggen op www.junioreinstein.nl (groep 3 t/m 8). Hiervoor gebruik jij je eigen voornaam.achternaam (bijvoorbeeld manda.koedam). Het wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord in Squla, dus voor iedereen anders. Wij gaan komende week onderzoeken, hoe wij dit programma effectief kunnen inzetten. Dan zal dus meer informatie volgen!

Chatsessie
Aanstaande maandag staat de eerste chatsessie voor de groepen 5 t/m 8 gepland. Er is één sessie voor de leerlingen uit de groepen 5 - 6 en één sessie voor groep 7/8. Wij zijn erg benieuwd. Aansluitend gaan wij deze eerste chatsessie evalueren en bekijken, hoe wij deze werkwijze mogelijk kunnen optimaliseren.

Fotoboek
Inmiddels hebben wij al verschillende foto's van kinderen mogen ontvangen. Super leuk om jullie weer te zien! Kijk vooral in het fotoboek op ISY. Hier worden alle foto's verzameld.

Voor nu wensen wij jullie allemaal een heel fijn en zonnig weekend. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Met vriendelijke groet,
Directie basisschool Op de Top
Sanne Bisscheroux en Jordi JaeqxUpdate 24-3-2020

Beste ouders/verzorgers,

Langs deze weg willen wij u graag informeren over de laatste ontwikkelingen. Mochten er vragen zijn over onderstaande, dan horen wij het graag.

Digitaal lesmateriaal
Wij willen nogmaals benadrukken, dat de leerkrachten bewust digitaal lesmateriaal hebben geselecteerd. Dit digitaal lesmateriaal werkt vaak adaptief, waardoor de opdrachten worden aangepast aan het niveau van de leerling. Ik verwijs daarom nogmaals naar het document ''Dagindeling en overzicht websites". Dit staat in de boekenkast op ISY. Verder twee belangrijke mededelingen betreffende het digitaal lesmateriaal op een rij:

  • Squla is enkel toegankelijk op specifieke tijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag (10.00u-15.00u) en woensdag (10.00u-13.00u).
  • Basispoort is regelmatig overbelast. Hier kunnen wij helaas niks aan doen, aangezien dit met het systeem van Basispoort te maken heeft. Zij zoeken momenteel naar een oplossing.   

ISY fotoalbum
Vanaf vandaag is het voor alle groepen mogelijk om foto's  van belevenissen naar de groepsleerkracht te sturen. Zij plaatsen deze foto's in het fotoalbum van hun groep, zodat leerlingen de belevenissen van elkaar kunnen volgen. In groep 1/2 wordt ook dagelijks (als onderdeel van hun weektaak) een opdracht in het fotoboek vermeld. Dit kunnen de kinderen vervolgens uitvoeren.

Telefonisch contact
Deze week worden alle leerlingen gebeld door de groepsleerkracht. Wij willen bewust de leerlingen spreken om de verbinding met hen te onderhouden. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 worden volgende week ook gebeld door de groepsleerkracht. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 worden volgende week niet gebeld. Hier wordt iets nieuws geïntroduceerd (zie volgende informatieonderdeel).

Chatten via Microsoft Teams
Vanaf a.s. maandag wordt er voor de groepen 5 t/m 8 dagelijks een chatsessie georganiseerd met de groepsleerkracht. Deze chatsessie vindt plaats tussen 10.00u en 11.00u in Microsoft Teams. Binnen deze chatsessie wordt aandacht besteed aan het creëren van verbinding. Leerlingen en leerkracht zien elkaar en kunnen ervaringen met elkaar delen. De leerkracht deelt via ISY de link voor deze chatsessie. Hier moet u even voor 10.00u op klikken. Er moet telkens een nieuwe link worden aangemaakt, waardoor het aantal nieuwsmeldingen op ISY wordt verhoogd. Wij hopen op uw begrip. Momenteel oefenen medewerkers zelf intensief met deze mogelijkheid. De overlegmomenten tussen medewerkers worden namelijk ook op deze manier gerealiseerd (zie foto).

Werkzaamheden medewerkers
In de afgelopen week heeft het team heel veel werk verricht. Naast het klaarmaken van de eerste werkpakketten hebben zij ook al diverse leerlingen op afstand geholpen met vragen over de lesstof. Daarnaast denken wij momenteel ook al ruim vooruit. Er worden diverse mogelijkheden getest en uitgeprobeerd om te implementeren, mochten wij langer gesloten moeten blijven. Zodra hier meer duidelijkheid over is vanuit het ministerie, zullen wij u uiteraard zo snel mogelijk informeren.

Tot slot snappen wij, dat het thuisonderwijs voor werkende ouders en gezinnen met zieke gezinsleden lastig kan zijn. Wij proberen op afstand zo veel mogelijk te ondersteunen. Mochten er vragen zijn, dan wil ik nogmaals benadrukken dat u ons altijd een mailtje kunt sturen.

Met vriendelijke groet,

Sanne Bisscheroux en Jordi Jaeqx
Directie basisschool Op de TopUpdate en andere mededelingen 19-3-2020.

Beste ouders/verzorgers,

Eerder hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over onze maatregelen betreffende het Coronavirus. Deze zijn ongewijzigd. Langs deze weg hebben wij wel een aantal aanvullende mededelingen.

Thuiswerk
Wij kregen van een aantal ouders de vraag of kinderen het thuiswerk tussendoor moeten inleveren. Dit is niet het geval, zodat het aantal contactmomenten beperkt blijft. Als wij weer hervatten, dan mogen de leerlingen het weer inleveren. Daarnaast krijgen wij ook diverse meldingen, dat basispoort en andere digitale systemen niet optimaal werken. Dit heeft te maken met overbelasting. Hier kunnen wij dus helaas niks aan doen.

Bedankt
Tot slot willen wij ouders/verzorgers bedanken voor de mooie reacties, die wij hebben ontvangen. Dit doet ons goed!

Mochten er vragen zijn, dan zijn wij op werkdagen altijd bereikbaar via de mail.

Met vriendelijke groet,
Sanne Bisscheroux en Jordi Jaeqx
Directie basisschool Op de Top
 


Update maatregelen Coronavirus 16-3-2020.

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe maatregelen betreffende het Coronavirus. Vandaag hebben wij gezamenlijk als team diverse afspraken gemaakt. In dit uitgebreide bericht hopen wij u zo volledig mogelijk te informeren. Mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag.

Opvang leerlingen
De school is gesloten van 16 maart 2020 t/m 06 april 2020. Wij realiseren alleen opvang voor leerlingen, als beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep en zij geen andere opvang kunnen regelen. Deze richtlijnen zijn er om de veiligheid van leerlingen en medewerkers beter te garanderen. Wij hebben vandaag contact gehad met de ouders, die hebben aangegeven dat opvang noodzakelijk is. Heeft u nog niks laten weten, maar geldt dit ook voor u? Dan het verzoek om uiterlijk morgenmiddag een mailtje te sturen naar jordi.jaeqx@innovo.nl. Wij bedanken ouders voor hun begrip en de acties die zij ondernomen hebben om de opvang te realiseren.

Werk voor leerlingen
De leerkrachten zijn momenteel druk bezig om een programma voor de leerlingen samen te stellen. Vanaf woensdagmiddag vindt u op ISY de benodigde materialen. Deze zijn te vinden in de 'boekenplank' (zie foto). Wij selecteren herhalingsstof, waardoor de leerlingen zonder instructie aan de slag kunnen. Er worden bewust geen instructies op afstand gegeven, omdat er dan geen doelgerichte feedback en interactie gerealiseerd kan worden. Onderzoeken tonen aan, dat deze elementen juist van essentieel belang zijn. Wij bewaren de instructies dan ook voor als de leerlingen weer op school zijn. Mogelijk zijn ouders niet in de gelegenheid om het werk te printen en/of via een tablet te bekijken. Wij bieden dan ook de mogelijkheid om het op papier mee te geven. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan verzoek ik u om dit vóór woensdag per mail kenbaar te maken bij de groepsleerkracht van uw kind (e-mailadressen staan onderaan dit bericht). Zij printen dit vervolgens op woensdag en stemmen dan met u af, wanneer u het kan komen ophalen.

Bereikbaarheid school
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Daarnaast zijn twee medewerkers fysiek aanwezig. Mochten u of uw kind vragen hebben over de lesstof, dan zijn medewerkers op werkdagen en werktijden bereikbaar via de mail (e-mailadressen staan onderaan dit bericht). Als op school geen leerlingen aanwezig zijn om opgevangen te worden, dan is er tot 12.00 uur iemand fysiek in het gebouw aanwezig.

Communicatie
De algemene communicatie verloopt via de directeur. Wij merken, dat ISY op diverse momenten overbelast is. Wij plaatsen voorlopig ook de nieuwsberichten op onze website (https://www.bs-opdetop.nl). U vindt dit onder het kopje 'Nieuws Corona.  

Extra informatie:

  • De weektaak is een richtlijn, zorg dat er niet meer gemaakt wordt dan staat aangegeven!
  • Zorg voor afwisseling, denk ook aan creatieve momenten, spelletjes, buitenspelen, etc.
  • Maak zelf afweging wat het kind nodig heeft, stel prioriteiten waar nodig, waak voor overbevraging!
  • Bij vragen mail de groepsleerkracht direct.

Met vriendelijke groet,
Sanne Bisscheroux en Jordi Jaeqx
Directie basisschool Op de Top

E-mailadressen personeelsleden: 


Nieuwe maatregel: school wordt gesloten! 15-03-2020.

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd m.b.t. het Coronavirus. 

De school is morgen gesloten. Wij realiseren alleen opvang voor leerlingen, als beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep en zij geen andere opvang kunnen regelen. Als team gaan wij morgen onderzoeken, welke mogelijkheden wij wat betreft onderwijs op afstand voor kinderen kunnen bieden.

Wij beseffen ons dat de huidige maatregelen van iedereen het nodige vraagt. We gaan uit van een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en doen wat we kunnen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Sanne Bisscheroux & Jordi Jaeqx
Directie basisschool Op de Top