INNOVO onderwijs op maatOnze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het stafbureau. 

Onze aanpak: de kracht van analogie
INNOVO hecht aan herkenbaarheid en narekenbaarheid. Dezelfde dingen verlopen zoveel mogelijk op dezelfde wijze. Uiteraard is er ruimte voor verschillen, want wij koersen niet op overal eenheidsworst. De omgang met leerlingen in de klas, is de omgang met leerkrachten in de school en dat is ook de omgang met directeuren, medewerkers en ouders en omgeving binnen INNOVO. Deze analogie verwachten wij in de omgang met elkaar, in de toepassing van regels, in het bieden van ruimte, in de aanpak van innovatie, in het open tegemoet treden van het nieuwe en onbekende en dat alles in het belang van goed onderwijs.

Onze werkwijze
Binnen INNOVO werken wij niet vanuit een organigram. Wij vormen en ondersteunen netwerken van experts en stimuleren teams om samen te leren. Wij geloven niet dat het werkt, wanneer enkelen de agenda van velen bepalen. Wij vragen om die reden regelmatig aan directeuren en hun teams wat wij beter kunnen doen. Wij willen een doorgaande lijn voor leerlingen creëren en tevens maatwerk bieden. Wij willen leerkrachten zo goed mogelijk ondersteunen in de uitvoering van hun vak en de ontmoeting met collega's en vakgenoten. Zo maken wij het mogelijk om de leerling echt centraal te stellen en steeds onderwijs op maat te bieden.
 
Wij betrekken ouders, leerlingen, de medezeggenschap en de Raad van Toezicht bij onze ontwikkeling en onze doelen én beschouwen hen als ervaringsdeskundigen. Graag leggen wij rekenschap af aan ouders, omgeving en inspectie. Wat wij met elkaar afspreken, is niet vrijblijvend. Wij zoeken de omgeving op lokaal, regionaal en landelijk op in het belang van goed onderwijs en leren van en met elkaar.

Bij de realisatie opereert INNOVO vanuit de volgende kernwaarden:

  • solidariteit: iedereen telt mee en iedereen doet ertoe, ook buiten INNOVO;
  • eigenaarschap: eigen initiatief en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisati
  • professionaliteit: keuze voor vakmanschap, vertrouwen en verbinding;
  • zingeving: onderwijs is betekenisvol en kiest lokaal een eigen accent.

Missie en visie van ons bestuur
Onze missie luidt: `inspireren om te leren` en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging, dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van 'moeten leren' naar 'willen leren', om open staan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier. Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij passende controle.

Wie het weet, mag het zeggen
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle ruimte om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar.

Onderwijs op maat
Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn eigen eigenheid. Onderwijs op maat richt zich zowel op de hoogvlieger als op de laatbloeier en faciliteert zo de ontwikkeling en groei van elk kind naar eigen vermogen. Professionals zijn in teamverband goed geschoold en weten zich gesteund door de INNOVO organisatie. Als de collectieve ambitie gekend en gedeeld wordt, komt iedereen beter tot zijn recht en draagt dat bij aan onze opdracht: goed onderwijs voor kinderen, leerkrachten en omgeving.

Onze onderwijsvisie

  • goed onderwijs 'tot de derde' betekent goed onderwijs voor leerling, leerkracht en omgeving;
  • onderwijs op maat is de opdracht van en voor iedereen;
  • de kwaliteit van de leerkracht, de directie en alle andere medewerkers in de school maken het verschil;
  • partnerschap met ouders en omgeving is voorwaardelijk;
  • INNOVO als organisatie is een lerend netwerk.
Adresgegevens:
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen                  

Postbus 2602
6401 DC Heerlen
Telefoonnummer: 045 - 544 71 44
mail@innovo.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. De telefonische bereikbaarheid is op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.