Vermelding afwezigheid

Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u uw kind ziekmelden op het telefoonnummer van school: 043-306 1785. Graag 's ochtends bellen tussen 08.00u - 08.25 uur.

Mocht u verlof willen aanvragen voor uw kind, neem dan contact op met onze directeur,
dhr. Roel van den Bosch of adjunct directeur mw. Sanne Bisscheroux. 

Neem contact op