Verkeersveiligheidslabel

Basisschool Op de Top is 'een SCHOOL op SEEF'.Onze school verdient het label voor haar structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en -veiligheid in en om de school.

Om dit verkeersveiligheidslabel te verdienen, moet een school aan een aantal voorwaarden voldoen.
De 4 pijlers van het SCHOOL op SEEF programma zijn:

  • theoretische en praktische verkeerseducatie;
  • een structurele en planmatige organisatie;
  • communicatie met ouders;
  • veilige schoolomgeving en school-thuisroutes;
Scholen die actief zijn op het gebied van theoretische en praktische verkeerseducatie en daarbij de ouders betrekken mogen zich een SCHOOL op SEEF noemen. Een dergelijke school doet samen met ouders het maximaal haalbare om kinderen alert en vaardig te maken in het verkeer. Zo'n school stelt zich daarom ook op als intermediair tussen leerlingen, ouders, gemeente en andere instanties.

Website SCHOOL op SEEF: www.schoolopseef.nl   

Convenant halen en brengen BS Op de Top 2016