Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders waarvan de kinderen op een van de groepen van de basisschool les krijgen. De ouderraad heeft minstens 11 leden waaronder het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een penningmeester, een secretaris en een voorzitter. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten en directie van de basisschool bij het organiseren en begeleiden van een flink aantal buitenschoolse activiteiten. De ouderraad is een zelfstandige organisatie. Dit houdt in, dat zij niet onder de verantwoordelijkheid van school vallen. Er is wel sprake van samenwerking en structureel overleg met school.

Wat doet de ouderraad?
Zoals gezegd organiseert en ondersteunt de ouderraad de leraren en directeur met veel activiteiten. Steeds terugkerende activiteiten zijn bijvoorbeeld:
  • De schoolfotograaf: elk jaar weer helpt de ouderraad bij het maken van foto's van alle kinderen op school en de peuterspeelzaal.
  • Sinds enkele jaren is de ouderraad betrokken bij activiteiten rondom de Kinderboekenweek.
  • Het Sinterklaasfeest: de ouderraad verwelkomt de goedheilig man en helpt Sinterklaas zelfs bij het vullen van zijn zak met allemaal cadeautjes en snoepgoed;
  • De kerstactiviteit: denk hierbij bijvoorbeeld aan een fancy fair waaraan iedereen kan deelnemen (ook buiten de school);
  • Carnaval: ook hier zet de ouderraad zich in zodat voor iedereen het carnavalsfeest op school kan beginnen;
  • Paasfeest: ook hier regelt de ouderraad samen met de leraren een leuke wandeltocht of bijvoorbeeld een paasontbijt;
  • Sportdag: een schooljaar zonder sportdag kan niet dus ook hier spant de ouderraad zich in om zo'n dag tot een succes te maken.

Speciale activiteiten ouderraad.
Wij proberen ieder jaar weer activiteiten te bedenken waarmee de ouderraad wat geld bij elkaar kan brengen. Dit geld kunnen we besteden aan activiteiten en/of middelen voor de kinderen op school. Denk bijvoorbeeld aan sportattributen in de speelzaal tot audiovisuele apparatuur en van plastic bekertjes en bordjes voor het paasontbijt tot presentjes voor de communicanten.

Wie is de ouderraad? 

Mevr. Sylvia Crutzen
(voorzitter)
Mevr.  Bianca van Wezel
(secretaris)
Mevr. Joyce Kusters
(penningmeester)
Mevr. Lianne Bergmans Mevr. Manon Kaubo Mevr. Mariëlle Kicken
Mevr. Linda Kunkels Mevr. Claudia Pitz Mevr. Raffaella Schäfer
Mevr. Mandy Thelen    

Wanneer vergadert de ouderraad?
De ouderraad vergadert in principe iedere 6 weken, vaak met een vaste agenda. Deze bestaat uit notulen, ingekomen stukken, terugkijken en vooruitblikken op activiteiten. De vergaderingen van de ouderraad zijn niet openbaar.
Aan het begin van het schooljaar neemt de ouderraad een deel voor zijn rekening van de algemene informatieavond van de school. Tijdens deze avond geeft de ouderraad inzicht in haar financiën en kijken we terug op de activiteiten van het afgelopen schooljaar.