Partners van onze school

Basisschool Op de Top werkt samen met de volgende partners:

BSO Jambo (buitenschoolse opvang)
E-mail: info@kinderopvangjambo.nl

Bureau Jeugdzorg
Contactpersoon: Angeline Sonnemans

E-mail: angeline.sonnemans@bjzlimburg.nl


Bibliotheek
Contacpersoon: John Beckers
Telefoon: 043-3080110
Internet: www.heuvellandbibliotheken.nl/vaals 

GGD Zuid-Limburg

Telefoon: 045-8506233

Trajekt Heuvelland (maatschappelijk werk)
Contactpersoon: Rianne van den Bos
Telefoon: 043-3063241

E-mail: rianne.v.d.bos@trajekt.nl 

Neem contact op