Partners van onze school

Creactive Kids Vaals (buitenschoolse opvang)
E-mail: info@creactivekids.nl

Spelenderwijs (buitenschoolse opvang)
Telefoon: 046 - 423 53 32
E-mail: contact@spelenderwijs.nl

Bureau Jeugdzorg
Telefoon: 088 - 007 29 00
E-mail:  zuid-limburg@bjzlimburg.nl

Bibliotheek Vaals
Contactpersoon: John Beckers
Telefoon: 043-308 01 10
E-mail: vaals@heuvellandbibliotheken.nl

GGD Zuid-Limburg
Telefoon: 088 - 880 50 00

Trajekt Heuvelland (maatschappelijk werk)
Telefoon: 043 - 763 00 00
E-mail: trajekt@trajekt.nl