Basisschool Op de Top
Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur
De groepen 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij, omdat zij wettelijk minder lesuren hoeven te maken.

Vakanties en vrije dagen 2017-2018
 
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m
4 januari 2019
Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2019

LET OP: De zaterdagen en zondagen zijn hierboven niet aangegeven!

Vrije dagen voor alle leerlingen
De kinderen hebben vrij, bijv. wegens studiedagen leerkrachten, op

8 oktober 2018 Studiedag
23 november 2018 Studiedag
6 december 2018 Studiedag
31 januari 2019 Studiedag
18 februari 2019 Studiedag
10 april 2019 Studiedag
30 mei en 31 mei 2019 Hemelvaart
10 juni 2019 Pinksteren
11 juni 2019 Studiedag